Home
Nieuwsbrief 2016/2017
De Zoekmiddag
Praktische info
Excellent Education
Vanuit Talent ontstaat Groei!
De Zoekmiddag
 


De Zoekmiddag


Meedoen met de Zoekmiddag samen met ontwikkelingsgelijken!!!!

Dit jaar bestaat deze projectmiddag uit 10 reeksen.

Samen met ontwikkelingsgelijken leuke dingen doen en ook nog wat leren!!!

De zoek-middag heeft als doel uw kind wrijving te laten ervaren. Het ervaren wat leren is en het kunnen benoemen wat er precies gebeurt. Kortom inzicht verkrijgen in zijn eigen leerproces. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zich kunnen spiegelen aan elkaar waardoor hun sociaal emotionele ontwikkeling zich passend blijft ontwikkelen. Door deze combinatie leert uw kind het beste uitzichzelf te laten zien.
 Je denkproces weten te benoemen en te analyseren zodat je faalangst en onderpresteren tot het minimum kunt beperken.

Het gaat bij deze begeleiding om de vraag, hoe kan ik op een positieve manier met mijn eigen gevoelens met anderen omgaan.Hoogbegaafde kinderen kunnen door zichzelf anders te voelen een laag zelfbeeld ontwikkelen. Een positief zelfbeeld is een voorwaarde om tot een goede ontwikkeling te kunnen komen zowel op cognitief gebied als op sociaal emotioneel gebied.
 

De volgende data zijn de komende Zoekmiddagen ingepland:
 • Woensdag 2   november
 • Woensdag 16 november
 • Woensdag 30 november
 • Woensdag 14 december
 • Woensdag 11 januari
 • Woensdag 25 januari
 • Woensdag 25 januari
 • Woensdag 8   februari
 • Woensdag 22 februari
 • Woensdag 8   maart
 • Woensdag 22 maart


Kosten zijn €250,- in termijnen betalen is mogelijk!!
Voor meer informatie mail: info@excellent-education