Home
Nieuwsbrief 2016/2017
De Zoekmiddag
Praktische info
Excellent Education
Vanuit Talent ontstaat Groei!
Social Worker en Pedagoog
Schoolontwikkeling en talent
Hoog-en meerbegaafdheid
Werken met jongeren
De Toolbox
English
Hoog-en meerbegaafdheid

Wat heeft Excellent Education met hoog-en meerbegaafdheid?

Wat begon als ervaring vanwege het opvoeden van mijn vier kinderen, waarvan twee hoogbegaafd, groeide uit tot werk. Tegen de tijd dat mijn derde kind naar de peuterspeelzaal ging, begonnen de eerste problemen. Hier bleken mijn verwachtingen ten aanzien van leerkrachten hoog gegrepen ten aanzien van het begeleiden van bovenmatig intelligente kinderen. Het verbaasde mij hoe het onderwijs zich alleen maar richtte op de middenmoot en op de laag eronder. Sterker nog, mij werd zelfs letterlijk verteld dat bovenmatig intelligente kinderen zichzelf wel redden. Mijn gevoel zei mij juist het omgekeerde, namelijk dat deze kinderen misschien wel veel meer begeleiding nodig hebben dan de gemiddelde leerling, niet alleen op school maar zeker ook thuis. Het leek onbekend terrein voor menig beroepsdeskundige. 

Mijn gevoel had mij niet bedrogen, want omdat mijn derde kind zich diende aan te passen aan de middelmaat begon hij gedragsproblemen te vertonen. Via onderzoek is uiteindelijk vastgesteld dat hij hoogbegaafd is. Ondertussen ging mijn vierde kind, die ook bovenmatig intelligent leek, naar de peuterspeelzaal en leek mijn missie, opzoek naar erkenning en herkenning van hoog- en meerbegaafde kinderen een feit. Ik besloot zelf maar deskundige te gaan worden op dat gebied en ben pedagogiek aan de NHL te Leeuwarden gaan studeren.

De studie pedagogiek stelde mij in staat om mijn invloed uit te gaan oefenen op deze groep kinderen. Mijn doel is dat deze kinderen zelf kunnen aangeven hoe ze zich voelen, wat ze denken, hoe ze tot die gedachte zijn gekomen en hoe ze dat denkproces kunnen inzetten in andere situaties. Hoogbegaafde kinderen denken vaak in flitsen. De gedachte is er opeens maar deze  kinderen kunnen hier vaak niet de verklaring voor geven. Als je weet hoe je zelf in elkaar steekt, dan kan je zelf bedenken hoe je met anderen wilt en kunt omgaan. Dat klinkt vanzelfsprekend maar juist voor hoogbegaafde kinderen is dit des te belangrijker.

Begeleiding van Hoog- en meerbegaafde kinderen.

Kalenderleeftijd is voor hoogbegaafde kinderen een ongeschikt en onbruikbaar beoordelingskader. Het is belangrijk dat hoogbegaafde kinderen op hun eigen begripsniveau worden aangesproken. Ouders en pedagogen krijgen het vaak benauwd als een kind zich sneller ontwikkelt dan het zou moeten, want volgens de algemene ideeën die ze over leeftijd en ontwikkeling hebben past het kind dan niet meer in het plaatje.

Een hoog- of meerbegaafd kind kan met de volgende problemen kampen:

  • Faalangst
  • Onderpresteren
  • Laag zelfbeeld
  • Geen aansluiting met leeftijdsgenootjes

                                              
Aanbod:

Begeleiding op maat voor ouder, kind en school met als doel een uitdagend klimaat thuis en op school te scheppe
n.

Daarnaast help ik  de ouders en de leerkracht te onderzoeken wat wel werkt. Op basis daarvan wordt er een plan van aanpak gemaakt. Iedereen gaat aan de slag.

Ingrediënten:

  • Observaties thuis en op school
  • Aan de slag met wat werkt
De praktijk leert dat er 4 tot 6 sessies nodig zijn om deze manier van werken op te starten.  


         
Leerkracht begeleiding

  • Individuele begeleiding van leerkrachten in de klas.
  • Individuele begeleiding van een leerkracht met betrekking tot een hulpvraag over een hoogbegaafde leerling.
  • Oprichtingen van een "zoekmiddag" op de school  voor hoogbegaafde kinderen in je school.
  • Diverse trainingen op maat.Een systemische training voor ouders van hoogbegaafde kinderen!! 

Deze training is ook zéér geschikt voor hulpverleners en docenten!!!!!

De nieuwe data zijn nog niet bekend.
Hou de site in de gaten!!


De training:

Wat is de invloed van het systeem ( omgeving, gezin, school) op het hoogbegaafde kind? wat is de invloed van het hoogbegaafde kind op het systeem? 

Vanaf Januari 2015  geeft Excellent Education een training voor ouders van hoogbegaafde kinderen:

Een greep uit de vragen die voortkomen uit het focusinterview gehouden in opdracht van Excellent Education.

Hoe doe je dat, ouder zijn van een hoogbegaafd kind? 
Wat is hoogbegaafheid precies?
Wat is de invloed van de hoogbegaafdheid in jouw gezin? 
Hoe gaat het met andere kinderen in het gezin?
Hoe leer je jouw kind omgaan met zichzelf en met anderen?
Hoe leer je anderen omgaan met jouw kind?
Hoe voedt je samen op?
Hoe zorg je ervoor dat je samen met school op dezelfde lijn zit?

Thema's die o.a. aan bod komen zijn:

Wat is hoogbegaafdheid?
Opvoedvraaggstukken
School
Het gezin
Invloed van het denken van het kind op zijn ontwikkeling


Kosten

Deze training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur, kosten zijn €20,-- per persoon, €30,-- per stel.

De data en de locatie worden nog vermeld.

Voor interesse of voor meer informatie mail: 

info@excellent-education.nl 

                                                                                                                 ©Excellent Education